24.5.2019 16:25
Kulübümüzden “Olağanüstü Genel Kurul” Açıklaması

Atiker Konyaspor'umuzda Başkanımız Hilmi Kulluk nezaretinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında tüzük değişikliği için “Seçimli Olağanüstü Genel Kurul” kararı alındı.  

Olağanüstü Genel Kurul üyelerimizin 2/3 çoğunluğunun hazır bulunması halinde 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 18.00'de Selçuklu Kongre Merkezi Konya Oditoryum Salonu’nda (Adres: Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:62/1 Selçuklu/Konya) yapılması, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantının 20 Haziran 2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanımız Hilmi Kulluk ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, toplantıda alınan kararın ve yapılacak genel kurulumuzun camiamıza hayırlı olması temennisinde bulundu.

              İ L A N
Konyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’nun 20.05.2019 tarih ve 908 sayılı kararı ile Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine göre 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 18.00 de Selçuklu Kongre Merkezi Konya Oditoryum Salonunda (Adres: Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:62/1 Selçuklu/Konya) yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 20 Haziran 2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına,
​Değerli Dernek Üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 24.05.2019
 
​​Konyaspor Kulübü Derneği
​​Yönetim Kurulu


Gündem
1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,
2. Toplantının açılışı,
3. Genel Kurul Başkanlık divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)
4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
6. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,
7. Başkanın sunuşu,
8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
9. Genel Kurul’da okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi.
10. 08.06.2018 – 31.05.2019 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,
11. Genel Kurul’da okunan 08.06.2018 - 31.05.2019 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,
12. Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,
13. Genel Kurul’da okunan Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesi,
14. Final Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurula sunumu,
15. Yönetim Kurulu’nun 08.06.2018 – 31.05.2019 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
16. Denetleme Kurulu’nun 08.06.2018-31.05.2019 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
17. 01.06.2019-31.05.2020 dönemi Bütçe tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,
18. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
19. Tüzük tadilatı yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi,
20. Başkan Adaylarının konuşmaları,
21. Yönetim Kurulu Başkanı (Kulüp Başkanı) ile Yönetim Kurulu14 asil ve15 yedek üyesinin seçimi,
22. Denetleme Kurulunun 3 Asil ve 3 Yedek üyesinin seçimi,
23. Konyaspor Kulübü Derneği için gerekli olan taşınır, taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınır, taşınmaz malların satılmasına veya derneğin sahibi olduğu taşınır, taşınmaz mallar üzerine rehin/ipotek, veya ayni hak tesisi hususlarında Yönetim Kurulu’na Yetki verilmesinin ve Dernek Tüzüğümüzün vermiş olduğu yetkilerin kullanılmasının izninin görüşülmesi,
24. Şirketleşmeye, Ticari Şirketler, Ticari İşletmeler veya Vakıflar kurmaya veya kurulmuş bulunanlara katılmaya, bunlardan ayrılmaya hususlarında Yönetim Kurulu’na Yetki verilmesinin görüşülmesi,
25. Derneğimize ait futbol şubesinin şirketleşmesi ve Yönetim Kuruluna bu hususta yetki verilmesinin görüşülmesi,
26. Dilekler, Kapanış.

Sıra Takım O G B M Av P