19.5.2021 16:25
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Konyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulumuzun 05.05.2021 tarih ve 995 sayılı kararı ile ilki 24 Mayıs 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 31 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul toplantısının; T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16.5.2021 tarih ve 89780865-153-8160 sayılı “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu (6.1- maddesi) Genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır. 
 
Yapılan düzenleme doğrultusunda, Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerine göre, 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 18.00'da Konya Ramada Plaza Otelde (Otel Adres: Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:58/A Selçuklu/Konya) yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 12 Haziran 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına,
Değerli Dernek Üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 19.05.2021
 
Konyaspor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu
 
Gündem
1. Yoklama ve Toplantının açılışı,
2. Genel Kurul Başkanlık divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
4. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve mali tabloların okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,
6. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası, 
7. Tahmini bütçenin okunması, değerlendirilmesi ve kabulü,
8. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
9. Tüzük tadilatı yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi,
10. Başkan Adaylarının konuşmaları,
11. Yönetim Kurulu Başkanı (Kulüp Başkanı) ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
12. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurul Delegelerinin belirlenmesi,
13. Konyaspor Kulübü Derneği için gerekli olan taşınır, taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınır, taşınmaz malların satılmasına veya derneğin sahibi olduğu taşınır, taşınmaz mallar üzerine rehin/ipotek, veya ayni hak tesisi hususlarında ve Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile nakit, kredili mal ve hizmet alımı konularında borçlanma yapabilmesi için Yönetim Kurulu’na Yetki verilmesinin ve Dernek Tüzüğümüzün vermiş olduğu yetkilerin kullanılmasının izninin görüşülmesi, 
14. Şirketleşmeye, Ticari Şirketler, Ticari İşletmeler veya Vakıflar kurmaya veya kurulmuş bulunanlara katılmaya, bunlardan ayrılmaya hususlarında Yönetim Kurulu’na Yetki verilmesinin görüşülmesi, 
15. Derneğimize ait futbol şubesinin şirketleşmesi ve Yönetim Kuruluna bu hususta yetki verilmesinin görüşülmesi, 
16. Dilekler ve Kapanış.

Sıra Takım O G B M Av P